Ot.prp. nr. 45 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv)

Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget