Ot.prp. nr. 45 (1998-99)

Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv)

Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget