Ot.prp. nr. 46 (1996-97)

Om lov om endring i lov 3 juni 1977 nr 57 om sterilisering

Om lov om endring i lov 3 juni 1977 nr 57 om sterilisering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget