Ot.prp. nr. 46 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget