Ot.prp. nr. 47 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Om lov om endringer i lov 24. oktober 1946 nr 2 om barnetrygd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget