Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget