Ot.prp. nr. 48 (1999-2000)

Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 3 om smittsomme sykdommer på bier og lov om endring i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven)

Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 3 om smittsomme sykdommer på bier og lov om endring i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget