Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 49 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser renteendring vil få for rentestøttebevilgningen til Lånekassen var vurdert i forbindelse med behandlingen av St prp nr 1 (1997-98), og det vises til dette.

Til toppen
Til dokumentets forside