Ot.prp. nr. 5 (2000-2001)

Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Om lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget