Ot.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer

Om lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget