Ot.prp. nr. 50 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket)

Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget