Ot.prp. nr. 50 (2005-2006)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget