Ot.prp. nr. 51 (1999-2000)

Om lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv.

Om lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget