Ot.prp. nr. 51 (2000-2001)

Om lov om endring av straffeloven § 262 (rettsleg vern av koda tenester)

Om lov om endring av straffeloven § 262 (rettsleg vern av koda tenester)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget