Ot.prp. nr. 51 (2003-2004)

Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)

Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget