Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget