Ot.prp. nr. 51 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Om lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget