Ot.prp. nr. 52 (1996-97)

Om lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Om lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget