Ot.prp. nr. 52 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Om lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget