Ot.prp. nr. 52 (2000-2001)

Om lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Om lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget