Ot.prp. nr. 52 (2002-2003)

Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.)

Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget