Ot.prp. nr. 52 (2005-2006)

Om lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Om lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget