Ot.prp. nr. 53 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget