Ot.prp. nr. 53 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget