Ot.prp. nr. 54 (1997-98)

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Om lov om endringar i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget