Ot.prp. nr. 55 (1999-2000)

Om lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Om lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget