Ot.prp. nr. 55 (2005-2006)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen mv.

Om lov om endringer i aksjelovgivningen mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget