Ot.prp. nr. 56 (1997-98)

Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget