Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget