Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget