Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget