Ot.prp. nr. 56 (2005-2006)

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om ­Opplysningsvesenets fond

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om ­Opplysningsvesenets fond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget