Ot.prp. nr. 57 (1999-2000)

Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget