Ot.prp. nr. 57 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

Om lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget