Ot.prp. nr. 58 (2001-2002)

Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)

Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget