Ot.prp. nr. 6 (1998-99)

Om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget