Ot.prp. nr. 6 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget