Ot.prp. nr. 60 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget