Ot.prp. nr. 60 (2000-2001)

Om lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Om lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget