Ot.prp. nr. 60 (2002-2003)

Om lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene)

Om lov om endring i lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd (statlig overtakelse av konfliktrådene)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget