Ot.prp. nr. 61 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)

Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget