Ot.prp. nr. 61 (2003-2004)

Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)

Om lov om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget