Ot.prp. nr. 61 (2004-2005)

Om lov om akvakultur (akvakulturloven)

Om lov om akvakultur (akvakulturloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget