Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 61 (2004-2005)

Om lov om akvakultur (akvakulturloven)

Om lov om akvakultur (akvakulturloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget