Proposisjoner til Stortinget

Prop. 103 L (2012–2013)

Endringer i akvakulturloven

Endringer i akvakulturloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget