Ot.prp. nr. 62 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget