Ot.prp. nr. 62 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)

Om lov om endringer i lov av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget