Ot.prp. nr. 62 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Barne- og familiedepartementet sendte forslag til endringer i markedsføringsloven ut på høring 24. september 1999 med høringsfrist 19. november 1999. Høringsnotatet ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Akademikerne

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • De norske Bokklubbene AS

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Bankforening

 • Den norske Bokhandlerforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Reisebransjeforening

 • Departementene

 • Direct Mail

 • Direktesalgsforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Forsikringsklagekontoret

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Kontor- og Datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Kredittilsynet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Markedsrådet

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Forsikringsforbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norsk Bedriftsforbund

 • Norsk Direkte Markedsførings Forening

 • Norsk Lotteridrift ASA

 • Norsk Postordreforening

 • Norske Annonsørers Forbund

 • Norske Avisers Landsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Posten Norge BA

 • Regjeringsadvokaten

 • Reklamebyråforeningen

 • Riksadvokaten

 • Ringen Forlag

 • Sparebankforeningen

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Stiftelsen eforum.no

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økokrim

Følgende høringsinstanser hadde merknader til høringsnotatet:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • De norske Bokklubbene AS

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Bankforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Justisdepartementet

 • Kontor- og Datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Kulturdepartementet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norsk Bedriftsforbund

 • Norsk Direkte Markedsførings Forening

 • Norsk Postordreforening

 • Norske Annonsørers Forbund

 • Norske Avisers Landsforening

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Posten Norge BA

 • Reklamebyråforeningen

 • Samferdselsdepartementet

 • Sparebankforeningen

 • Stiftelsen eforum.no

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Økokrim

I tillegg har departementet mottatt høringsuttalelser fra følgende:

 • Datatilsynet

 • Forum for Innsamlingsaksjoner

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Rikskringkasting

 • Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

 • Telia Norge

 • UNINETT

 • USENET Norges Arbeidsutvalg

Til forsiden