Ot.prp. nr. 62 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget