Ot.prp. nr. 62 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Om lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)

Om lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget