Ot.prp. nr. 63 (1999-2000)

Om lov om havbeite

Om lov om havbeite

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget