Ot.prp. nr. 63 (2004-2005)

Om lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.)

Om lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget