Ot.prp. nr. 64 (1998-99)

Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterforskningsmetoder m v)

Om lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterforskningsmetoder m v)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget