Ot.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget