Ot.prp. nr. 65 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til barn)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget