Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget