Ot.prp. nr. 65 (2008-2009)

Om lov om endringer i brann- og eksplosjonsvern­loven og el-tilsynsloven

Om lov om endringer i brann- og eksplosjonsvern­loven og el-tilsynsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget